Personvern og informasjonskapslar

Personvern og
informasjons-
kapslar

Under kan du lese meir om kva informasjon vi nyttar og samlar inn når du besøker vår nettside. Dette er informasjon du har krav på dersom det samlast inn opplysningar frå nettstaden vår om deg.

Session Cookies i WordPress
Publiseringsverktøyet som vert nytta på denne sida, WordPress, lagar ein cookie når ein loggar seg inn som brukar. Denne nyttast til å spore aktiviteten til den innlogga brukaren, og om brukaren har tilgang til å redigere nettstaden. Det vert ikkje lagra noko «session cookies» i WordPress frå eit vanleg besøk på denne nettstaden.

Dersom du har spørsmål/ynskjer å vite meir kring vår behandling av personopplysingar, ikkje nøl med å ta kontakt (kontaktinformasjon finn du her).

For meir informasjon om dine rettighetar, sjå Datatilsynet sine nettsider (https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/).

Ta hand om informasjonskapslar i din nettlesar
www.nettvett.no kan du lese om korleis du endrar på nettlesaren for å godta/avvise informasjonskapslar, og få tips til sikrare bruk av internett.