Linjebygg
Elektro
Kraftverk

Brei erfaring frå linjebygg og kraftlagsarbeid

Vi er med gjennom heile prosessen, frå rådgjeving og planlegging fram til ferdig utført oppdrag. Våre tilsette sørgjer for god kvalitet og eit godt sluttresultat. Vi har fagbrev, sertifikat og autorisasjonar som krevst for alle tenestene vi utfører.

Robuste system for framtida

Berget Elektro og Linjebygg AS er totalleverandør innan elektro, kraftverk og linjebygg, til privat- og bedriftsmarknaden. Vi tek på oss alt frå småoppdrag til større entreprenørprosjekt.

Linjebygg Berget Elektro